EkipaUtakmicaPobjedePoraziSetoviMečeviBodovi
1 STK TIS20182254 : 10477 : 2638
2STŠK DUGO SELO III20182256 : 12177 : 2738
3 STK ZABOK II20155223 : 10766 : 2735
4 HASTK MLADOST20119197 : 17757 : 4631
5 STK KLEK II201010180 : 17548 : 4930
6 GSTK ZAGREB IV201010158 : 17946 : 5230
7 STK SAMOBOR II20812167 : 20844 : 5728
8 STK MARATHON20713184 : 19751 : 5927
9HSTK VELIKA GORICA III20713151 : 20740 : 6127
10 STK SESVETE20416114 : 22929 : 7024
11STK KLEK III2021839 : 21911 : 7222
Kolo: 1 - 29.09.2012.Report
STK ZABOK II STK SAMOBOR II 4 : 1 Rezultati
STK KLEK II STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
STK SESVETE STŠK DUGO SELO III 0 : 4 Rezultati
HASTK MLADOST GSTK ZAGREB IV 2 : 4 Rezultati
STK TIS STK MARATHON 4 : 0 Rezultati
STK TIS HSTK VELIKA GORICA III 4 : 2 Rezultati
STK MARATHON HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 2 - 06.10.2012.Report
STK ZABOK II STK MARATHON 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STK TIS 0 : 4 Rezultati
STK SESVETE GSTK ZAGREB IV 1 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III HASTK MLADOST 4 : 2 Rezultati
STK ZABOK II STK TIS 2 : 4 Rezultati
STK SAMOBOR II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 3 Rezultati
STK ZABOK II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STK MARATHON 4 : 3 Rezultati
STK SESVETE HASTK MLADOST 4 : 3 Rezultati
STŠK DUGO SELO III GSTK ZAGREB IV 2 : 4 Rezultati
Kolo: 3 - 20.10.2012.Report
STK TIS GSTK ZAGREB IV 4 : 2 Rezultati
STK MARATHON HASTK MLADOST 3 : 4 Rezultati
STK ZABOK II STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STK KLEK II 4 : 2 Rezultati
STK TIS HASTK MLADOST 4 : 0 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III GSTK ZAGREB IV 4 : 3 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III HASTK MLADOST 0 : 4 Rezultati
STK MARATHON GSTK ZAGREB IV 1 : 4 Rezultati
STK ZABOK II STK KLEK II 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 4 - 03.11.2012.Report
STK KLEK II STK MARATHON 4 : 0 Rezultati
STK KLEK III STK TIS 0 : 4 Rezultati
STK SESVETE STK SAMOBOR II 0 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK ZABOK II 4 : 2 Rezultati
STK KLEK II STK TIS 0 : 4 Rezultati
STK KLEK III HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK KLEK II HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK KLEK III STK MARATHON 1 : 4 Rezultati
STK SESVETE STK ZABOK II 0 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK SAMOBOR II 4 : 0 Rezultati
Kolo: 5 - 24.11.2012.Report
STK ZABOK II GSTK ZAGREB IV 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II HASTK MLADOST 1 : 4 Rezultati
STK KLEK II STŠK DUGO SELO III 1 : 4 Rezultati
STK KLEK III STK SESVETE 0 : 4 Rezultati
STK ZABOK II HASTK MLADOST 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II GSTK ZAGREB IV 1 : 4 Rezultati
STK KLEK II STK SESVETE 4 : 1 Rezultati
STK KLEK III STŠK DUGO SELO III 0 : 4 Rezultati
Kolo: 6 - 01.12.2012.Report
STK SESVETE STK MARATHON 2 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK TIS 4 : 3 Rezultati
HASTK MLADOST STK KLEK III 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STK KLEK II 4 : 1 Rezultati
STK SESVETE STK TIS 0 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
STK SESVETE HSTK VELIKA GORICA III 2 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK MARATHON 4 : 0 Rezultati
HASTK MLADOST STK KLEK II 1 : 4 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 7 - 02.02.2013.Report
STK SAMOBOR II STK ZABOK II 1 : 4 Rezultati
STK KLEK III STK KLEK II 0 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK SESVETE 4 : 0 Rezultati
GSTK ZAGREB IV HASTK MLADOST 4 : 3 Rezultati
STK MARATHON STK TIS 3 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK TIS 1 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK MARATHON 2 : 4 Rezultati
Kolo: 8 - 16.02.2013.Report
STK MARATHON STK ZABOK II 2 : 4 Rezultati
STK TIS STK SAMOBOR II 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STK SESVETE 4 : 1 Rezultati
HASTK MLADOST STŠK DUGO SELO III 1 : 4 Rezultati
STK TIS STK ZABOK II 2 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK SAMOBOR II 4 : 2 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK ZABOK II 1 : 4 Rezultati
STK MARATHON STK SAMOBOR II 4 : 1 Rezultati
HASTK MLADOST STK SESVETE 4 : 1 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STŠK DUGO SELO III 1 : 4 Rezultati
Kolo: 9 - 09.03.2013.Report
GSTK ZAGREB IV STK TIS 0 : 4 Rezultati
HASTK MLADOST STK MARATHON 4 : 2 Rezultati
STK KLEK III STK ZABOK II 0 : 4 Rezultati
STK KLEK II STK SAMOBOR II 4 : 3 Rezultati
HASTK MLADOST STK TIS 1 : 4 Rezultati
GSTK ZAGREB IV HSTK VELIKA GORICA III 0 : 4 Rezultati
HASTK MLADOST HSTK VELIKA GORICA III 4 : 0 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STK MARATHON 0 : 4 Rezultati
STK KLEK II STK ZABOK II 0 : 4 Rezultati
STK KLEK III STK SAMOBOR II 0 : 4 Rezultati
Kolo: 10 - 16.03.2013.Report
STK MARATHON STK KLEK II 3 : 4 Rezultati
STK TIS STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STK SESVETE 4 : 1 Rezultati
STK ZABOK II STŠK DUGO SELO III 2 : 4 Rezultati
STK TIS STK KLEK II 4 : 2 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK KLEK II 4 : 0 Rezultati
STK MARATHON STK KLEK III 4 : 1 Rezultati
STK ZABOK II STK SESVETE 4 : 0 Rezultati
STK SAMOBOR II STŠK DUGO SELO III 0 : 4 Rezultati
Kolo: 11 - 30.03.2013.Report
GSTK ZAGREB IV STK ZABOK II 4 : 0 Rezultati
HASTK MLADOST STK SAMOBOR II 4 : 1 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK KLEK II 4 : 1 Rezultati
STK SESVETE STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
HASTK MLADOST STK ZABOK II 4 : 0 Rezultati
GSTK ZAGREB IV STK SAMOBOR II 0 : 4 Rezultati
STK SESVETE STK KLEK II 1 : 4 Rezultati
STŠK DUGO SELO III STK KLEK III 4 : 0 Rezultati
Kolo: 12 - 06.04.2013.Report
STK MARATHON STK SESVETE 3 : 4 Rezultati
STK TIS STŠK DUGO SELO III 4 : 3 Rezultati
STK KLEK III HASTK MLADOST 0 : 4 Rezultati
STK KLEK II GSTK ZAGREB IV 4 : 0 Rezultati
STK TIS STK SESVETE 4 : 1 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STŠK DUGO SELO III 3 : 4 Rezultati
HSTK VELIKA GORICA III STK SESVETE 4 : 2 Rezultati
STK MARATHON STŠK DUGO SELO III 3 : 4 Rezultati
STK KLEK II HASTK MLADOST 1 : 4 Rezultati
STK KLEK III GSTK ZAGREB IV 4 : 0 Rezultati